نرم افزار تعمیرو نگهداری ولوو 2015 Volvo Prosis
Volvo Prosis
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

نرم افزار تعمیرو نگهداری ولوو 2015 Volvo Prosis

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

با شماره ۰۹۱۳۹۳۲۸۲۳۸ تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی

راهنمای تعمیرات اساسی دستگاه های سنگین ولوو شامل مکانیکی ،الکترونیکی و هیدرولیکی و پارت نامبر یا همان شماره فنی قطعات دستگاه های سنگین ولوو با زبان فارسی

نقد و بررسی

نرم افزار تعمیرو نگهداری ولوو 2015 Volvo Prosis

نرم افزار تعمیر و نگهداری و بانک اطلاعاتی قطعات دستگاه های سنگین ولوو Volvo Prosis ورژن ۲۰۱۵٫۱

 

راهنمای تعمیرات اساسی دستگاه های سنگین ولوو شامل مکانیکی ،الکترونیکی و هیدرولیکی و پارت نامبر یا همان شماره فنی قطعات دستگاه های سنگین ولوو با زبان فارسی

ورژن ۲۰۱۵٫۱ و با حجم ۱۷٫۴ گیگابایت

Volvo Prosis is a product support information system. It contains parts catalog, service and repair information, wiring and hydraulic diagrams, labor times, special tools catalog, etc. Volvo Prosis also provide diagnostic related information such as fault codes description, testing methods and test values.

PROSIS Offline 2015 release 1

Added model/ component variants in this release:

– EC170D
– EC170D L
– EC480E HR
– EW160E
– EW180E
– L60H
– L70H
– L90H
– AWB15 (56055).

 AWB20 (56010)
– AWB20 (56011)
– AWB20 (56012)
– AWB20 (56013)
– AWB25 (56009)
– AWB31(56005)
– AWB40B(56000)
– AWB40B(56049)
– AWB40B(56052)
– D1.1A
– D1.7A
– HTE206

Articulated haulers (ART)

۸۶۰ Volvo BM
۸۶۱ Volvo BM
۵۳۵۰ Volvo BM
۵۳۵۰B Volvo BM
۵۳۵۰B 4×4 Volvo BM
۵۳۵۰B 6×4 Volvo BM
A20 Volvo BM
A20 6×4 Volvo BM
.A20C Volvo
A20C Volvo BM
A25 Volvo BM
A25 4×4 Volvo BM
A25 6×4 Volvo BM
A25B Volvo BM
A25B 4×4 Volvo BM
A25C Volvo BM
A25C Volvo
.A25C 4×4 Volvo BM
A25C 4×4 Volvo
A25D Volvo
A25D 4×4 Volvo
A25E Volvo
A25E 4×4 Volvo
A25F Volvo SN 300000-
A25F Volvo SN -99999
A25G Volvo
A30 Volvo BM
A30C Volvo BM
.A30C Volvo
A30D Volvo
A30E Volvo
A30F Volvo SN -99999
A30F Volvo SN 300000-
A30G Volvo
A35 Volvo BM
A35C Volvo BM
A35C Volvo
A35D Volvo
A35E Volvo
.A35E FS Volvo
A35F Volvo SN -99999
A35F Volvo SN 300000-
A35F FS Volvo SN 300000-
A35F FS Volvo SN -99999
A35G Volvo
A35G FS Volvo
A40 Volvo BM
A40 Volvo
A40D Volvo
.A40E Volvo
A40E FS Volvo
A40F Volvo SN -99999
A40F Volvo SN 300000-
A40F FS Volvo SN -99999
.A40F FS Volvo SN 300000-
A40G Volvo
A40G FS Volvo
T450D Volvo

Asphalt compactors (COA)

CR24 Volvo
CR30 Volvo
DD14S Volvo
DD15 Volvo
DD16 Volvo
.DD22 Volvo
DD24 Volvo
DD25 Volvo PID:12759565
DD25B Volvo
DD29 Volvo
DD30 Volvo
DD31HF Volvo
.DD38HF Volvo
DD70 Volvo
DD70HF Volvo
DD80 Volvo
DD85 Volvo
DD90 Volvo
DD90HF Volvo
DD95 Volvo
DD100 Volvo
.DD100HF Volvo
DD110B Volvo
DD112HF Volvo
DD118HA Volvo
DD118HF Volvo
DD118HFA Volvo
DD120 Volvo
DD120B Volvo
.DD126HF Volvo
DD132HF Volvo
DD136HF Volvo
DD138HA Volvo
DD138HF Volvo
.DD138HFA Volvo
DD140 Volvo
DD140B Volvo
DD146HF Volvo
PT125 Volvo
PT220 Volvo
.PT220RH Volvo
PT240RH Volvo

Backhoe loaders (BHL)

BL60 Volvo
BL60B Volvo
BL61 Volvo
BL61 PLUS Volvo
.BL61B Volvo
BL70 Volvo
BL70B Volvo
BL71 Volvo
.BL71 PLUS Volvo
BL71B Volvo

Compact excavators (CEX)

EC 13 XR Volvo
EC13XTV Volvo
EC 14 Volvo
EC15 XR Volvo
EC15 XT Volvo
EC15XTV Volvo
.EC15B XR Volvo
EC15B XT Volvo
EC15BXTV Volvo
EC15C Volvo
.EC17C Volvo
EC18C Volvo
EC20 XT Volvo
EC20XTV Volvo
EC20B XT Volvo
.EC20BXTV Volvo
EC20C Volvo
EC25 Volvo
EC27C Volvo
EC30 Volvo
EC35 Volvo
EC35C Volvo
.EC45 Volvo
EC 50 Volvo
EC50W Volvo
EC55 Volvo
EC55-2 Volvo
EC55-EU Volvo
.EC55B Volvo
EC55C Volvo
EC60C Volvo
EC70 Volvo
EC70W Volvo
EC80D Volvo
.ECR25D Volvo
ECR28 Volvo
ECR38 Volvo
ECR48C Volvo
ECR50D Volvo
ECR58 Volvo
.ECR58D Volvo
ECR88 Volvo
ECR88D Volvo
EW50 Volvo
.EVV50 W Volvo
EVV55 Volvo
EVV55B Volvo
EVV60C Volvo
EW70 Volvo
.EW70 W Volvo

Compact wheel loaders (CWL)

L20B Volvo
L20F Volvo
L25B Volvo
L25F Volvo
.L30 Volvo BM
L30 Volvo
L30B Volvo
L30G Volvo
L32 Volvo
.L32B Volvo
L35 Volvo
L35B Volvo
L35G Volvo
.L40 Volvo
L40B Volvo
L45 Volvo
L45B Volvo
L45F Volvo
.L45G Volvo
L50F Volvo
L50G Volvo
ZL302C Volvo
ZL402C Volvo
ZL502C Volvo

Excavators (EXC)

EC130 Akerman
EC130C Akerman
EC130C Volvo
EC135B LC Volvo
EC 140 LC Volvo
EC 140 LCM Volvo
.EC140B LC Volvo
EC140B LCM Volvo
EC140CL Volvo
EC140C LM Volvo
EC1400 L Volvo
EC 140D LM Volvo
.EC 150 Akerman
EC 150 Volvo
EC 150 LC Volvo
EC150C Volvo
EC150C Akerman
EC 160 Volvo
EC160B LC Volvo
.EC160B NLC Volvo
EC160CL Volvo
EC160CNL Volvo
EC1600 L Volvo
EC1600 NL Volvo
EC170D Volvo
EC170DL Volvo
EC180B LC Volvo
.EC 180CL Volvo
EC1800 L Volvo
EC200 Akerman
EC200 Volvo
EC200B Volvo
EC210 Volvo
EC210 F Volvo
.EC210 LC Volvo
EC210 LR Volvo
EC210 NLC Volvo
EC210B F Volvo
EC210B FX Volvo
EC210B LC Volvo
.EC210B LR Volvo

EC210B NC Volvo

EC210B NLC Volvo
EC210C L Volvo
EC210C LD Volvo
EC210C LR Volvo
.EC210C N Volvo
EC210C NL Volvo
EC220D Volvo
EC220D L Volvo
EC220D LR Volvo
EC220D N Volvo
.EC220D NL Volvo
EC220EL Volvo
EC220E LD Volvo
EC220E LR Volvo
EC220E N Volvo
EC220E NH Volvo
EC220E NL Volvo
EC220E NLD Volvo
.EC230 Akerman
EC230B Volvo
EC230B Akerman
EC235C LD Volvo
EC235C NL Volvo
EC235DNL Volvo
EC240 Volvo
EC240 LC Volvo
EC240 LR Volvo
.EC240 NLC Volvo
EC240B FX Volvo
EC240B LC Volvo
EC240B LR Volvo
EC240B NLC Volvo
EC240C L Volvo
EC240C LD Volvo
EC240C LR Volvo
.EC240C NL Volvo
EC250D Volvo
EC250D L Volvo
EC250D LR Volvo
EC250DNL Volvo
.EC250E L Volvo

EC250E LD Volvo

EC250E LR Volvo
EC250E NL Volvo
EC250E NLD Volvo
EC280 Volvo
.EC290 Volvo
EC290 LC Volvo
EC290 LR Volvo
.EC290 NLC Volvo
EC290B FX Volvo
EC290B LC Volvo
EC290B LCD Volvo
EC290B LR Volvo
.EC290B NLC Volvo
EC290C L Volvo
EC290C LD Volvo
EC290C LR Volvo
EC290C NL Volvo
.EC300 Akerman
EC300D L Volvo
EC300D LD Volvo
EC300D LR Volvo
EC300D NL Volvo
EC300E L Volvo
.EC300E LD Volvo
EC300E LR Volvo
EC300E NL Volvo
EC300E NLD Volvo
EC330B LC Volvo
.ЕСЗЗОС L Volvo
ЕСЗЗОС LD Volvo
EC340 Volvo
EC340D L Volvo
EC350D Volvo
EC350D L Volvo
.EC350E L Volvo
EC360 Volvo
EC360 LC Volvo
EC360 NLC Volvo
EC360B LC Volvo
EC360B LR Volvo
.EC360B NLC Volvo
EC360C HR Volvo
EC360C L Volvo
EC360C LD Volvo
EC360CNL Volvo
.EC380D HR Volvo
EC380D L Volvo
EC380D NL Volvo
EC380E HR Volvo
EC380E L Volvo
EC380E LR Volvo
.EC380E NL Volvo
EC390 Volvo
EC420 Akerman
EC450 Akerman
EC450 Volvo
EC460 Volvo
EC460 LC Volvo
EC460B LC Volvo
.EC460B LR Volvo
EC460C HR Volvo
EC460C L Volvo
EC460C LD Volvo
EC480D HR Volvo
EC480D L Volvo
EC480E HR Volvo
EC480E L Volvo
EC480E LD Volvo
.EC480E LR Volvo
EC620 Akerman
EC650 Akerman
EC650 Volvo
EC700B HR Volvo
EC700B LC Volvo
.EC700C HR Volvo
EC700C L Volvo
EC700C LD Volvo
ECR145C L Volvo
ECR145DL Volvo
ECR235C L Volvo
.ECR235DL Volvo
ECR305C L Volvo
EW130 Akerman
EW130 Volvo

EW130C Akerman

EW130C Volvo
EW140 Volvo
EW140B Volvo
EW140C Volvo
EW140D Volvo
.EW145B Volvo
EW150 Akerman
EW150C Akerman
.EW150C Volvo
EW160 Volvo
EW160B Volvo
EW160C Volvo
EW160D Volvo
EW160E Volvo
EW170 Volvo
.EW170 KR Volvo
EW180 Volvo
EW180B Volvo
EW180C Volvo
EW180D Volvo
EW180E Volvo
.EW200 Volvo
EW200 Akerman
EW200B Volvo
EW205D Volvo
.EW210C Volvo
EW210D Volvo
EW230 Akerman
EW230B Volvo
EW230B Akerman
EW230C Volvo
FC2121C Volvo
FC2421C Volvo
.FC2924C Volvo
FC3329C Volvo

Feller Bunchers (FEL)

FB2800C Volvo
FBR2800C Volvo

Motor graders (GRD)

G710 Volvo
G710 VHP Volvo
G710B Volvo
.G716 VHP Volvo
G720 Volvo
G720 VHP Volvo
G720B Volvo
G726 VHP Volvo
G726B Volvo
.G730 Volvo
G730 VHP Volvo
G730B Volvo
G736 VHP Volvo
G740 Volvo
G740 VHP Volvo
G740B Volvo
G746B Volvo
G780 Volvo
G780 VHP Volvo
.G780B Volvo
G930 Volvo
G930B Volvo
G930C Volvo
G940 Volvo
G940B Volvo
G940C Volvo
G946 Volvo
G946B Volvo
.G946C Volvo
G960 Volvo
G960B Volvo
G960C Volvo
G970 Volvo
G976 Volvo
.G990 Volvo

Pipelayers (PLC)

PL3005D Volvo
PL4608 Volvo
PL4611 Volvo
.PL4809D Volvo

Road wideners (RWD)

RW100A Volvo
RW195D Volvo

Screed/Screeds (SCR)

۲٫۵/۵B HSE Volvo
۳/۶ HSE Volvo
۱۰ FT Electric WL Volvo
.۱۰ FT Wedgelock Volvo
CDT121 Volvo PID:12803387
MB 120 Vario Volvo
MB 122 Vario Volvo
MB 120 Volvo
MB122 Volvo
Omni 1A Volvo
Omni 318 Volvo
.Omni 1000 Volvo
Omni 1011 Volvo
Omni 1021 Volvo
Omni ША Volvo
Omni ШЕ Volvo
.Omni V Volvo
Ultimat 8 Volvo

Ultimat 10 Volvo

Ultimat 16 Volvo
Ultimat 20 Volvo
Ultimat 200 Volvo
VB30 Volvo
.VB50 Volvo
VB78 ETC Volvo
VB78 GTC Volvo
VB79 ETC Volvo
VB88 ETC Volvo
VB88 GTC Volvo
VB89 ETC Volvo
.VB-T 78 ETC Volvo
VB-T 78 GTC Volvo
VB-V50 Volvo
VDT120 Volvo
VDT120 Vario
.VDT121 Volvo
VDT121 Vario
VDT-V78 ETC Volvo
VDT-V78 GTC Volvo
VDT-V88 GTC Volvo
.VDT-V89 ETC Volvo

Skid steer loaders (SSL)

MC60 Volvo
MC60B Volvo
MC60C Volvo
.MC70 Volvo
MC70B Volvo
MC70C Volvo
MC80 Volvo
.MC80B Volvo
MC85C Volvo
MC90 Volvo
.MC90B Volvo
MC95C Volvo
MC105C Volvo
MC110 Volvo
MC110B Volvo
.MC110C Volvo
MC115C Volvo
MC125C Volvo
MC135C Volvo
MC155C Volvo
MCT70C Volvo
.MCT85C Volvo
MCT95C Volvo
MCT110C Volvo
MCT125C Volvo
MCT135C Volvo
.MCT145C Volvo

Soil compactors (COS)

SD25 Volvo
SD25D Volvo
.SD25F Volvo
SD45 Volvo
.SD45D Volvo
SD45F Volvo
SD70 Volvo
SD70D Volvo
SD70F Volvo
SD75 Volvo
.SD77DA Volvo
SD77DX Volvo
SD77F Volvo
SD100C Volvo
.SD100D Volvo
SD100D С Volvo
SD100F С Volvo
SD105 Volvo
SD105F Volvo
SD110 Volvo
.SD110C Volvo
SD115 Volvo
SD115D Volvo
SD115F Volvo
.SD116DX Volvo
SD116F Volvo
SD122 Volvo
SD130 Volvo
.SD130D Volvo
SD130DX Volvo
SD130F Volvo
SD135 Volvo
SD150 Volvo
.SD160 Volvo
SD160DX Volvo
SD190 Volvo
SD190DX Volvo
SD200 Volvo
.SD200DX Volvo

Tracked Milling Equipment (MET)

MT2000 Volvo

Tracked pavers (PAT)

ABG325 Volvo
ABG2820 Volvo
ABG5820 Volvo
ABG6820 Volvo
ABG7820 Volvo
.ABG7820B Volvo
ABG8820 Volvo
ABG8820B Volvo
ABG9820 Volvo
P6820C ABG Volvo PID:12762715
.P7110 Volvo
P7820C ABG Volvo PID:12762881
P8720B Volvo PID:12768640
P8820C ABG Volvo PID:12763184
.PF4410 Volvo
PF6110 Volvo

WheeI Loaders (WLO)

۶۱۶B Volvo BM
۶۴۶ Volvo BM
۴۲۰۰ Volvo BM
۴۲۰۰B Volvo BM
۴۳۰۰ Volvo BM
.۴۳۰۰B Volvo BM
۴۴۰۰ Volvo BM
۴۵۰۰ Volvo BM
۴۶۰۰ Volvo BM
.۴۶۰۰B Volvo BM
۶۳۰۰ Volvo BM
EL70 Volvo BM
.EL70C Volvo BM
L50 Volvo BM
L50B Volvo BM
L50C Volvo BM
L50C Volvo
L50C OR Volvo BM
L50C OR Volvo
.L50D Volvo
L50E Volvo
L60E Volvo
L60E OR Volvo
L60F Volvo
.L60G Volvo
L60H Volvo
L70 Volvo BM
L70B Volvo BM
L70C Volvo BM
L70C Volvo
L70D Volvo
L70D OR Volvo
.L70E Volvo
L70E OR Volvo
L70F Volvo
L70G Volvo
.L70H Volvo

L90 Volvo BM

L90 CO Volvo BM
L90B Volvo BM
L90C Volvo
L90C Volvo BM
.L90C OR Volvo
L90C OR Volvo BM
L90D Volvo
L90D OR Volvo
L90E Volvo
.L90E OR Volvo
L90F Volvo
L90G Volvo
L90H Volvo
L105 Volvo
L110E Volvo
.L110F Volvo
L110G Volvo
L110H Volvo
L120 Volvo BM
L120B Volvo BM
.L120C Volvo
L120C Volvo BM
L120D Volvo
L120E Volvo
L120F Volvo
L120G Volvo
.L120H Volvo
L150 Volvo BM
L150C Volvo BM
L150C Volvo
L150C LB Volvo
.L150D Volvo
L150E Volvo
L150F Volvo
.L150G Volvo
L150H Volvo
L160 Volvo BM
.L160 CO Volvo BM

L180 Volvo BM

L180 CO Volvo BM
L180 HL Volvo BM
L180C Volvo BM
L180C Volvo
.L180C CO Volvo
L180C CO Volvo BM
L180CHL Volvo
L180CHL Volvo BM
L180D Volvo
L180D HL Volvo
.L180E Volvo
L180EHL Volvo
L180F Volvo
L180F HL Volvo
.L180G Volvo
L180GHL Volvo
L180H Volvo
L180H HL Volvo
L220D Volvo
L220E Volvo
.L220F Volvo
L220G Volvo
L220H Volvo
L250G Volvo
L250H Volvo
L330C Volvo
.L330C Volvo BM
L330CLL Volvo BM
L330CLL Volvo
L330D Volvo
L330E Volvo
.L350F Volvo

Wheeled Milling Equipment (MEW)

MW500 Volvo

Wheeled pavers (PAW)

ABG3870 Volvo
ABG4361 Volvo
ABG4371 Volvo
.ABG5770 Volvo
ABG5870 Volvo
ABG6870 Volvo
AGS 7.5 Volvo
.P4370B Volvo
P5770C ABG Volvo PID:12766580
P5870C ABG Volvo PID:12783746
P6870C ABG Volvo PID:12763524
.P7170 Volvo
Paver Controls Volvo
PF161 Volvo
PF2181 Volvo
PF3172 Volvo
.PF3200 Volvo
PF6160 Volvo
.PF6170 Volvo

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش